Close
  1. Definicje zawarte w Regulaminie:
  • Serwis – Strona internetowa znajdująca się pod adresem https://megawyniki.pl
  • Użytkownik – osoba fizyczna przeglądająca zasoby Serwisu

2. W momencie podjęcia jakichkolwiek czynności w Serwisie Użytkownik oświadcza, że treść Regulaminu jest mu znana.

3. Przedmiotem działalności Serwisu jest dostarczanie informacji dotyczących sportu za pomocą funkcjonalności znajdujących się w serwisie.

4. Serwis dostarcza informacje o wynikach na żywo wybranych zawodów sportowych, tabelach ligowych dla wybranych rozgrywek, wynikach ostatnio rozegranych meczów w danej lidze oraz terminie następnej kolejki ligowej. Przedstawia również zapowiedzi i analizy dotyczące wybranych meczów piłkarskich

5. Informacje, o których mowa w punkcie 4. Regulaminu pobierane są z zewnętrznych źródeł. Serwis nie ma wpływu na ich dokładność, aktualność oraz wiarygodność. Nie ponosi też odpowiedzialności za wszelkie decyzje Użytkownika podjęte pod wpływem tych informacji.

6. Serwis nie świadczy usług hazardowych i nie prowadzi zakładów wzajemnych. Kursy bukmacherskie, które mogą wyświetlać się w serwisie są częścią wyników na żywo pobieranych z zewnętrznych serwerów. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, dokładność i wiarygodność tych informacji oraz wszelkie decyzje Użytkownika podjęte pod ich wpływem.

7. Korzystanie z zasobów Serwisu nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Serwis za pomocą systemu Google Analitycs ma dostęp do statystyk dotyczących użytkowania serwisu. Statystyki te dotyczą przeciętnego czasu spędzanego w witrynie, najczęściej odwiedzanych stron itp. Za pomocą tych statystyk nie można zidentyfikować danych osobowych Użytkownika.

8. Wszystkie nazwy firm, rozgrywek sportowych, klubów piłkarskich zostały użyte w Serwisie wyłącznie w celach informacyjnych. Serwis nie rości sobie żadnych praw do żadnej z tych nazw.

9. Użytkownik powinien przestrzegać prawa, które obowiązuje w jurysdykcji, w której aktualnie przebywa lub też zamieszkuje. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z usług zakładów bukmacherskich, które nie mają odpowiedniego zezwolenia może narazić go na konsekwencje prawne.

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, które Użytkownik może ponieść w wyniku korzystania z Serwisu.